Obuća i koža

Neoprenska i poliuretanska lepila, lepila na vodenoj bazi, utvrđivači, prajmeri, omekšivači, razređivači i aperture


Lepila       Čistila       Sredstva za halogeniranje      Omekšivači       Utvrđivači       Razređivači       Aperture     

Elanit 169

Namena: Elanit 167 je jednokomponentno lepilo na bazi prirodnog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje.Lepilo Elanit 169 se koristi u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje kože, tekstila i drugih prirodnih i veštačkih materijala, gde se zahteva kvalitetnije slepljivanje pre prošivanja materijala.


Pakovanje: 1 l, 4 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 101

Namena: Elanit 101 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Elanit 101 koristi se u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje kože, tekstila i drugih materijala, gde se zahteva kvalitetnije slepljivanje pre prošivanja materijala.


Pakovanje: 1 l,4 l,20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 105

Namena: Elanit 105 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Lepilo Elanit 105 se koristi za lepljenje kože, tekstila i drugih materijala u industriji obuće i kožnoj galanteriji.


Pakovanje: 1 l,4 l,20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 161

Namena: Elanit 161 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Elanit 161 koristi se za lepljenje kože, neolit đona, poroznog krepa, tekstila i drugih materijala u industriji obuće i kožnoj galanteriji.


Pakovanje: 1 l, 4 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 167

Namena: Elanit 167 je jednokomponentno lepilo na bazi prirodnog kaučuka otporno prema vodi i ulju Elanit 167 koristi se u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje pomoćnih materijala gde se ne zahteva visoka čvtstoća vezivanja.


Pakovanje: lepilo se isporučuje u ambalaži od 1, 4 i 20 litara.

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 172

Namena: Elanit 172 je jedno i dvokomponentno lepilo na bazi poliuretana. Elanit 172 koristi se u industriji obuće za lepljenje termoplastičnih đonova, svih vrsta gumenih đonova (transparentne gume, tvrde ili meke porozne gume), đonova od polivinil hlorida i poliuretana, kožnih đonova itd.


Pakovanje: 1 l, 4 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Plastiflex 27

Namena: Plastiflex 27 je jednokomponentno lepilo na bazi specijalne vinilacetatne disperzije. Plastiflex 27 koristi se u obućarskoj industriji za impregnaciju i lepljenje lubova.


Pakovanje: 1 kg, 20kg

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014