Obuća i koža

Neoprenska i poliuretanska lepila, lepila na vodenoj bazi, utvrđivači, prajmeri, omekšivači, razređivači i aperture


Lepila       Čistila       Sredstva za halogeniranje      Omekšivači       Utvrđivači       Razređivači       Aperture     

Razređivač ABT

Namena: Razređivač ABT se koristi za podešavanje viskoziteta lepila Elanit 161 i Syntelana 131 i 135


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Razređivač PU

Namena: Razređivač PU koristi se za podešavanje viskoziteta lepila Elanit 171 i 172.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014