Obuća i koža

Neoprenska i poliuretanska lepila, lepila na vodenoj bazi, utvrđivači, prajmeri, omekšivači, razređivači i aperture


Lepila       Čistila       Sredstva za halogeniranje      Omekšivači       Utvrđivači       Razređivači       Aperture     

Čistilo ACN

Namena: Čistilo ACN se koristi se za čišćenje gumenih đonova (kao priprema materijala pre lepljenja).


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Čistilo MH-1

Namena: Čistilo MH1 koristi se za čišćenje (pripremu pre lepljenja) sledećih materijala: poliuretana, pvc-a, skaja i slično.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Čistilo GB2

Namena: Čistilo GB2 koristi se za čišćenje ostataka lepila sa lica kože.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014