Obuća i koža

Neoprenska i poliuretanska lepila, lepila na vodenoj bazi, utvrđivači, prajmeri, omekšivači, razređivači i aperture


Lepila       Čistila       Sredstva za halogeniranje      Omekšivači       Utvrđivači       Razređivači       Aperture     

Omekšivač VAE

Namena: Omekšivač VAE koristi se za omekšavanje goveđeg boksa i svih kožnih delova koji se prišivaju. Olakšava rad i sprečava pucanje kože.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Omekšivač MT

Namena: Omekšivač MT koristi se za omekšavanje lubova i kapni.Olakšava rad.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014