Kontak Voleli bi da se cujemo sa vama!

Stupite u kontakt sa nama!

Molimo vas da popunite formular (Ime, email adresu, telefon i poruku)


AD „Elan“ hemijska industrija Prijepolje

Ul.Ljubise Miodragovica 11.
31300 Prijepolje, Srbija

Centrala: +381 33 781-350

Direktor:+381 33 780-004, +381 33 780-404

Prodaja:+381 33 780-006, +381 33 780-406

Nabavka:+381 33 780-003, +381 33 780-403

Faks:+381 33 780-005

E: elanprodaja@ptt.rs

E: hielan@ptt.rs

H: Ponedeljak - Petak: 8:00 AM to 14:00 PM