Obuća i koža

Neoprenska i poliuretanska lepila, lepila na vodenoj bazi, utvrđivači, prajmeri, omekšivači, razređivači i aperture


Lepila       Čistila       Sredstva za halogeniranje      Omekšivači       Utvrđivači       Razređivači       Aperture     

Fixelan 064

Namena: Fixelan 064 crna apretura, daje srednji sjaj. Koristi se za doradu prirodne kože, klasičnih boksova, anilina, nape i sličnih materijala

- štiti kožu od uticaja vlage,
- očvršćava vlakna u strukturi kože,
- povećava otpornost na trenje,
- koža postaje elastična ne ljušti se i ne puca,
- dobro vezuje za kožu, jednako i ravnomerno.


Pakovanje: apertura se isporučuje u ambalaži od 20 litara.

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Fixelan 065

Namena: Fixelan 065 bezbojna apretura, daje srednji sjaj. Koristi se za doradu prirodne kože, klasičnih boksova, anilina, nape i sličnih materijala.

- štiti kožu od uticaja vlage,
- očvršćava vlakna u strukturi kože,
- povećava otpornost na trenje,
- koža postaje elastična ne ljušti se i ne puca,
- dobro vezuje za kožu, jednako i ravnomerno.


Pakovanje: apertura se isporučuje u ambalaži od 20 litara.

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014