Obuća i koža

Neoprenska i poliuretanska lepila, lepila na vodenoj bazi, utvrđivači, prajmeri, omekšivači, razređivači i aperture


Lepila       Čistila       Sredstva za halogeniranje      Omekšivači       Utvrđivači       Razređivači       Aperture     

Utvrđivač RF

Namena: Utvrđivač se upotrebljava kao dodatak polihloroprenskim i poliuretanskim lepilima.


Pakovanje: 1 kg

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014