Rudarska industrija

Lepilo za spajanje transportnih traka


Lepila      Utvrđivači      

Elanit TV 190

Namena: Elanit TV 190 je jednokomponentno lepilo izrađeno na bazi prirodnog kaučuka.Elanit TV 190 se upotrebljava za spajanje i remont gumenih transportnih traka postupkom tople vulkanizacije.


Pakovanje: Lepilo se isporučuje u limenoj ambalaži od 3,5 kg

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit SC 162‏

Namena: Elanit SC 162 je kontaktno lepilo izrađeno na bazi specijalnih polimera. Elanit SC 162 se upotrebljava za lepljenje gume na metal, tkanine na metal, gume na gumu, tkanine na tkaninu i gume na tkaninu na površinskim i jamskim kopovima u rudarstvu.


Pakovanje: Lepilo se isporučuje u limenoj ambalaži od 1kg

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Utvrdjivac SC

Namena: Utvrđivač SC je rastvor poliizocijanata u etil acetatu.Utvrđivač SC se koristi kao sredstvo za umrežavanje lepila Elanit SC 162.


Pakovanje: Proizvod se isporučuje u staklenim bocama od 0.05 litara.

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014