Obuća i koža

Neoprenska i poliuretanska lepila, lepila na vodenoj bazi, utvrđivači, prajmeri, omekšivači, razređivači i aperture


Lepila       Čistila       Sredstva za halogeniranje      Omekšivači       Utvrđivači       Razređivači       Aperture     

Elanit 169

Namena: Elanit 167 je jednokomponentno lepilo na bazi prirodnog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje.Lepilo Elanit 169 se koristi u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje kože, tekstila i drugih prirodnih i veštačkih materijala, gde se zahteva kvalitetnije slepljivanje pre prošivanja materijala.


Pakovanje: 1 l, 4 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 101

Namena: Elanit 101 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Elanit 101 koristi se u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje kože, tekstila i drugih materijala, gde se zahteva kvalitetnije slepljivanje pre prošivanja materijala.


Pakovanje: 1 l,4 l,20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 105

Namena: Elanit 105 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Lepilo Elanit 105 se koristi za lepljenje kože, tekstila i drugih materijala u industriji obuće i kožnoj galanteriji.


Pakovanje: 1 l,4 l,20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 161

Namena: Elanit 161 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Elanit 161 koristi se za lepljenje kože, neolit đona, poroznog krepa, tekstila i drugih materijala u industriji obuće i kožnoj galanteriji.


Pakovanje: 1 l, 4 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 167

Namena: Elanit 167 je jednokomponentno lepilo na bazi prirodnog kaučuka otporno prema vodi i ulju Elanit 167 koristi se u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje pomoćnih materijala gde se ne zahteva visoka čvtstoća vezivanja.


Pakovanje: lepilo se isporučuje u ambalaži od 1, 4 i 20 litara.

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elanit 172

Namena: Elanit 172 je jedno i dvokomponentno lepilo na bazi poliuretana. Elanit 172 koristi se u industriji obuće za lepljenje termoplastičnih đonova, svih vrsta gumenih đonova (transparentne gume, tvrde ili meke porozne gume), đonova od polivinil hlorida i poliuretana, kožnih đonova itd.


Pakovanje: 1 l, 4 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Plastiflex 27

Namena: Plastiflex 27 je jednokomponentno lepilo na bazi specijalne vinilacetatne disperzije. Plastiflex 27 koristi se u obućarskoj industriji za impregnaciju i lepljenje lubova.


Pakovanje: 1 kg, 20kg

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Čistilo ACN

Namena: Čistilo ACN se koristi se za čišćenje gumenih đonova (kao priprema materijala pre lepljenja).


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Čistilo MH-1

Namena: Čistilo MH1 koristi se za čišćenje (pripremu pre lepljenja) sledećih materijala: poliuretana, pvc-a, skaja i slično.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Čistilo GB2

Namena: Čistilo GB2 koristi se za čišćenje ostataka lepila sa lica kože.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Elasol RH 2

Namena: Elasol RH-2 je dvokomponentno sredstvo za halogeniranje gumenih i termoplastičnih đonova koji se lepe poliuretanskim lepilima. Pakovanje: Proizvod se isporučuje kao komplet: Komponenta R: 1litar Komponenta H: 20grama.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Omekšivač VAE

Namena: Omekšivač VAE koristi se za omekšavanje goveđeg boksa i svih kožnih delova koji se prišivaju. Olakšava rad i sprečava pucanje kože.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Omekšivač MT

Namena: Omekšivač MT koristi se za omekšavanje lubova i kapni.Olakšava rad.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Utvrđivač RF

Namena: Utvrđivač se upotrebljava kao dodatak polihloroprenskim i poliuretanskim lepilima.


Pakovanje: 1 kg

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Razređivač ABT

Namena: Razređivač ABT se koristi za podešavanje viskoziteta lepila Elanit 161 i Syntelana 131 i 135


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Razređivač PU

Namena: Razređivač PU koristi se za podešavanje viskoziteta lepila Elanit 171 i 172.


Pakovanje: 1 l, 5 l, 20 l

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Fixelan 064

Namena: Fixelan 064 crna apretura, daje srednji sjaj. Koristi se za doradu prirodne kože, klasičnih boksova, anilina, nape i sličnih materijala

- štiti kožu od uticaja vlage,
- očvršćava vlakna u strukturi kože,
- povećava otpornost na trenje,
- koža postaje elastična ne ljušti se i ne puca,
- dobro vezuje za kožu, jednako i ravnomerno.


Pakovanje: apertura se isporučuje u ambalaži od 20 litara.

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori

Fixelan 065

Namena: Fixelan 065 bezbojna apretura, daje srednji sjaj. Koristi se za doradu prirodne kože, klasičnih boksova, anilina, nape i sličnih materijala.

- štiti kožu od uticaja vlage,
- očvršćava vlakna u strukturi kože,
- povećava otpornost na trenje,
- koža postaje elastična ne ljušti se i ne puca,
- dobro vezuje za kožu, jednako i ravnomerno.


Pakovanje: apertura se isporučuje u ambalaži od 20 litara.

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014