Elanit 101

Elanit 101 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Elanit 101 koristi se u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje kože, tekstila i drugih materijala, gde se zahteva kvalitetnije slepljivanje pre prošivanja materijala.

Elanit 161

Elanit 161 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Elanit 161 koristi se za lepljenje kože, neolit đona, poroznog krepa, tekstila i drugih materijala u industriji obuće i kožnoj galanteriji.

Elanit 105

Elanit 105 je jednokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Lepilo Elanit 105 se koristi za lepljenje kože, tekstila i drugih materijala u industriji obuće i kožnoj galanteriji.

Elanit 172

Elanit 172 je jedno i dvokomponentno lepilo na bazi poliuretana. Elanit 172 koristi se u industriji obuće za lepljenje termoplastičnih đonova, svih vrsta gumenih đonova (transparentne gume, tvrde ili meke porozne gume), đonova od polivinil hlorida i poliuretana, kožnih đonova itd.

Plastiflex 27

Plastiflex 27 je jednokomponentno lepilo na bazi specijalne vinilacetatne disperzije. Plastiflex 27 koristi se u obućarskoj industriji za impregnaciju i lepljenje lubova.

Čistilo ACN

Čistilo ACN se koristi se za čišćenje gumenih đonova (kao priprema materijala pre lepljenja).

Čistilo MH-1

Čistilo MH1 koristi se za čišćenje (pripremu pre lepljenja) sledećih materijala: poliuretana, pvc-a, skaja i slično.

Čistilo GB2

Čistilo GB2 koristi se za čišćenje ostataka lepila sa lica kože.

Elasol RH 2

Elasol RH-2 je dvokomponentno sredstvo za halogeniranje gumenih i termoplastičnih đonova koji se lepe poliuretanskim lepilima. Pakovanje: Proizvod se isporučuje kao komplet: Komponenta R: 1litar Komponenta H: 20grama.

Omekšivač VAE

Omekšivač VAE koristi se za omekšavanje goveđeg boksa i svih kožnih delova koji se prišivaju. Olakšava rad i sprečava pucanje kože.

Omekšivač MT

Omekšivač MT koristi se za omekšavanje lubova i kapni.Olakšava rad.

Utvrđivač RF

Utvrđivač se upotrebljava kao dodatak polihloroprenskim i poliuretanskim lepilima.

Razređivač ABT

Razređivač ABT se koristi za podešavanje viskoziteta lepila Elanit 161 i Syntelana 131 i 135

Razređivač PU

Razređivač PU koristi se za podešavanje viskoziteta lepila Elanit 171 i 172.

Fixelan 064

Fixelan 064 crna apretura, daje srednji sjaj. Koristi se za doradu prirodne kože, klasičnih boksova, anilina, nape i sličnih materijala

- štiti kožu od uticaja vlage,
- očvršćava vlakna u strukturi kože,
- povećava otpornost na trenje,
- koža postaje elastična ne ljušti se i ne puca,
- dobro vezuje za kožu, jednako i ravnomerno.

Fixelan 065

Fixelan 065 bezbojna apretura, daje srednji sjaj. Koristi se za doradu prirodne kože, klasičnih boksova, anilina, nape i sličnih materijala.

- štiti kožu od uticaja vlage,
- očvršćava vlakna u strukturi kože,
- povećava otpornost na trenje,
- koža postaje elastična ne ljušti se i ne puca,
- dobro vezuje za kožu, jednako i ravnomerno.

Elanit 167

Elanit 167 je jednokomponentno lepilo na bazi prirodnog kaučuka otporno prema vodi i ulju Elanit 167 koristi se u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje pomoćnih materijala gde se ne zahteva visoka čvtstoća vezivanja.

Elanit 169

Elanit 167 je jednokomponentno lepilo na bazi prirodnog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje.Lepilo Elanit 169 se koristi u industriji obuće i kožnoj galanteriji za lepljenje kože, tekstila i drugih prirodnih i veštačkih materijala, gde se zahteva kvalitetnije slepljivanje pre prošivanja materijala.


Copyright © Elan 2014 Elan