Syntelan 135

Syntelan 135 je univerzalno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Syntelan 135 koristi se u industriji nameštaja, građevinarstvu, tapetarstvu, auto industriji. Lepi: kožu, gumu, neolit, tekstil, ultrapas, šperploču, ivericu, drvo, plutu, parket, itison, ekspandirane materijale, meblo, platno, gumene profile, izolacione materijale.

Syntelan 131

Syntelan 131 je jednokomponentno lepilo izrađeno na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Syntelan 131 koristi se u industriji nameštaja i građevinarstvu za lepljenje podnih pokrivača kao što su: guma, pluta, prostirači na bazi juta-filca i drugih sličnih materijala na beton, gips, drvo i drugo.

Dufix 80

Dufix 80 je jednokomponentno lepilo na bazi polivinil acetatne disperzije. Dufix 80 koristi se za lepljenje drvenih elemenata, ultrapasa, furnira i iverice u industriji nameštaja

Dufix D3

Dufix D-3 je jednokomponentno vodootporno lepilo na bazi specijalne vinilacetatne disperzije. Dufix D-3 koristi se za lepljenje unutrašnje i spoljašne građevinske stolarije, kao i drvenih elemenata koji su povremeno ili trajno izloženi povećanoj vlazi i svuda gde se od spojeva zahteva visok stepen vodootpornosti. Karakteristike lepila su velika brzina vezivanja i snaga lepljenja tvrdog i mekog drveta i otpornost na toplotu.

Dufix D5

Dufix D-5 je jednokomponentno lepilo na bazi polivinil acetatne disperzije Dufix D-5 koristi se u industriji nameštaja za lepljenje tvrdog drveta, prvenstveno za lepljenje stolica i za sva druga spajanja drveta gde se zahteva visoka čvrstoća zalepljenih spojeva.

Elakol 2K pur

Elakol 2K PUR koristi se za lepljenje parketa velikih dimenzija, lamparketa i parketa malih dimenzija (lamel parketi) na upijajuće i neupijajuće podove, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal. Pakovanje: Komponenta A: Plastična ambalaža 5 kg. Komponenta B: Plastična ambalaža 0.75 kg

Elakol prajmer PU

Prajmer 2K PUR je predpremaz na bazi izocijanata i dodataka. Prajmer 2K PUR koristi se za impregnaciju betonskih podloga pre lepljenja parketa lepilima na bazi poliuretana (Elakol 2K PUR)

Elan KM-76

Elan KM-76 je jednokomponentno lepilo namenjeno za lepljenje klasičnog lamel parketa na podloge od betona i druge slične podloge. Izrađeno na bazi polivinilacetatne disperzije. Lepilo je gotovo za primenu i ne preporučuje se bilo kakvo dodavanje.

Elan KM-74

Elan KM-74 je specijalno nezapaljivo lepilo za lepljenje homogenih PVC podnih pokrivača (Vinflex i dr.), tekstilnih podnih obloga i svih drugih materijala koji se koriste kao podni pokrivači.

Protivklizna površina

Protivklizna površina je izrađena od određenog granulata plute i kaučuka otpornog na ulje i temperaturu do 125ºC (398 K). Protivklizna površina koristi se za oblaganje ravnih površina (podova) u brodogradnji i građevinarstvu. Postižu se veoma dobri efekti protivkliznog dejstva pri hodanju, termoizolaciona svojstva kao i dekorativan izgled.

Pluta specijal

Presovana pluta – specijal je složeni aglomerat određenog granulata plute i specijalnog vezivnog sredstva. Presovana pluta - specijal (sitna granulacija) koristi se u medicini, vinarstvu i elektroindustriji za izradu ortopedskih pomagala zatvarača za flaše i kao antivibraciono sredstvo.

Sintex 7033/E

Sintex 7033/E je trajno plastičana vodootporana zaptivna masa. Sintex 7033/E koristi se u metalskoj, građevinskoj i automobilskoj industriji za zaptivanje metalnih, drvenih i plastičnih delova, a u cilju sprečavanja prodiranja vode, prašine i vazduha.

Sintex 33

Sintex 33 je trajno plastičana vodootporana zaptivna masa. Sintex 33 koristi se u auto industriji, građevinarstvu, brodogradnji i industriji bele tehnike za zaptivanje pukotina i sastava (na zavarenim i nezavarenim spojevima). Ima veliku moć prijanjanja na obrađene i neobrađene limove.

Pluta standard

Presovana pluta - standard je složeni aglomerat određenog granulata plute i specijalnog vezivnog sredstva. Presovana pluta - standard (krupna granulacija) koristi se u građevinarstvu, tapetarstvu, mašinskoj i elektroindustriji za termo-zvučnu izolaciju, dekoraciju i antivibraciju.


Copyright © Elan 2014 Elan