Rudarska industrija

Lepilo za spajanje transportnih traka


Lepila      Utvrđivači      

Utvrdjivac SC

Namena: Utvrđivač SC je rastvor poliizocijanata u etil acetatu.Utvrđivač SC se koristi kao sredstvo za umrežavanje lepila Elanit SC 162.


Pakovanje: Proizvod se isporučuje u staklenim bocama od 0.05 litara.

Tehnicke karakteristike Pitanja/Odgovori


Copyright © Elan 2014